PanKaczy, teksty z lipca 2012 roku

1 tekst z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest Pan­Kaczy.

Ne­gac­ja zap­rzecze­nia nie jest pot­wier­dze­niem, ne­gac­ja pot­wier­dze­nia nie jest zaprzeczeniem. 

myśl • 4 lipca 2012, 23:21

PanKaczy

Z pewnością z rozmowy ze mną moglibyście wywnioskować więcej, niż ze słów tutaj. Ogólnie to dziwny ze mnie człowiek...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PanKaczy

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność