PanKaczy, teksty z sierpnia 2011 roku

1 tekst z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest Pan­Kaczy.

Is­tnienie jest iloczy­nem cza­su i miejsca. 

aforyzm
zebrał 56 fiszek • 8 sierpnia 2011, 21:12

PanKaczy

Z pewnością z rozmowy ze mną moglibyście wywnioskować więcej, niż ze słów tutaj. Ogólnie to dziwny ze mnie człowiek...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PanKaczy

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność