PanKaczy, teksty z marca 2011 roku

1 tekst z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Pan­Kaczy.

Im bar­dziej o czymś myśli­my, tym bar­dziej zwiększa­my praw­do­podo­bieństwo zma­teriali­zowa­nia naszych przemyśleń. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 marca 2011, 21:28

PanKaczy

Z pewnością z rozmowy ze mną moglibyście wywnioskować więcej, niż ze słów tutaj. Ogólnie to dziwny ze mnie człowiek...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PanKaczy

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność