PanKaczy, teksty z maja 2012 roku

1 tekst z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest Pan­Kaczy.

Im bar­dziej ciepło za­mie­rzasz się ub­rać - tym bar­dziej może być Ci zimno. 

aforyzm • 5 maja 2012, 22:45

PanKaczy

Z pewnością z rozmowy ze mną moglibyście wywnioskować więcej, niż ze słów tutaj. Ogólnie to dziwny ze mnie człowiek...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PanKaczy

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność